-Vores mission-

er at udbrede kendskabet til det at have en psykisk lidelse og sætte fokus på hvilke udfordringer det giver for den enkelte person.

Det kan være meget smertefuldt at have en psykisk lidelse. En smerte der dog ikke kan ses eller i mange tilfælde er svær at beskrive. Mange tager afstand fra det og det er i vores samfund endnu ikke noget man anerkender som en almindelig ting. Det er derfor vanskeligt for personer med psykiske lidelser at turde at fortælle om deres problemer og i det hele taget at række ud efter hjælp. Når man endelig beder om hjælp risikerer man ofte at man ikke bliver taget alvorligt. Man gemmer derfor alle sine problemer inde i sig selv og når man er sammen har man bygget en facade op, så andre ikke kan se sårbarhederne.

Vi tror på at oplysning er vejen frem for at afmystificere det at have en psykisk lidelse. Vi tager derfor ud og holder foredrag hvor vi fortæller om os selv og hvad vi har med i bagagen.

Virksomheder, studievejledere, lærere, præster og bostøtter er en række af dem, der har nydt godt af vores fortælling om dette "svære" emne.

Det handler om at forstå!